Bine aţi venit pe siteul Comunei Gârbău!

Urbanism și Autorizări


PROPUNERE NOU PLAN URBANISTIC GENERAL


Descarcă: CERERE_BRANSAMENTDescarcă: PUZ.cariera.Vistea-p.7.reglementariDescarcă: CORNESTI_dec 2017_existentDescarcă: CORNESTI_dec 2017_reglementariDescarcă: GARBAU_dec 2017_reglementariDescarcă: INCADRARE IN TERITORIUDescarcă: NADASELU_dec 2017_existentDescarcă: NADASELU_dec 2017_reglementariDescarcă: PUG.Garbau.RLUDescarcă: PUG.GarbauMEMORIU generalDescarcă: TUREA_dec_2017_existentDescarcă: TUREA_dec_2017_reglementariDescarcă: VISTEA_dec 2017_existentDescarcă: VISTEA_dec 2017_reglementariANUNȚURI

 • SC LIME STONE PRODUCTION SRL, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra planului: PUZ Cariera de calcar ”KISRET” Viștea, propus a fi amplasat în extravilanul localității Viștea, com. Gârbău, jud. Cluj. Publicul interesat poate transmite în scris comentarii și sugestii până la data de 29.10.2019, la sediul Primăriei Gârbău, str. Principală, nr. 5, Gârbău, după următorul program: luni - joi între orele 08.00-16.00, vineri între orele 08.00-12.00.


 • Descarcă: PUZ.cariera.Vistea-p.7.reglementari


 • Publicat în data de 04.10.2019

  • ANUNT: ”Actualizare Plan Urbanistic General comuna Gârbău” Comuna Gârbău în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare , conform HG 1076/2004 în vederea obținerii avizului de mediu pentru ”Actualizare Plan Urbanistic General comuna Gârbău”. Prima versiune a planului, poate fi consultată la sediul titularului , localitatea Gârbău, str. Principală, nr. 5, com. Gârbău, jud. Cluj din data de 24.07.2019, între orele 8:00-14:00. Publicul interesat poate transmite comentarii și sugestii, până în data de 13.08.2019 la AMP Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99, Bl. 9B, cod 400609, fax 0264/412.914, e-mail office@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni – vineri între orele 09:00 – 14:00.

  • ANUNT : ”Înființare rețea de canalizare cu stații de epurare în localitățile Turea și Viștea și extindere rețea de apă în localitatea Turea, comuna Gârbău, județul Cluj” Comuna Gârbău titular al proiectului ”Înființare rețea de canalizare cu stații de epurare în localitățile Turea și Viștea și extindere rețea de apă în localitatea Turea, comuna Gârbău, județul Cluj”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ” Înființare rețea de canalizare cu stații de epurare în localitățile Turea și Viștea și extindere rețea de apă în localitatea Turea, comuna Gârbău, județul Cluj”. Proiectul decizieie de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj , Calea Dorobanților, nr. 99, în zilele de luni – vineri între orele 9:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj http://apmcj.anpm.ro.

  • SC SEMTUR SRL, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra planului:
  • “PUZ hală depozitare cereale”, propus a fi amplasat în sat Turea, nr. 204, com. Gîrbău, jud. Cluj.
  • Publicul interesat poate transmite în scris comentarii și sugestii până la data de 26.02.2019, la sediul Primăriei Gârbău, str. Principală, nr. 5, Gârbău, după următorul program: luni-joi între orele 08.00-16.00, vineri între orele 09.00-12.00.

  • Descarcă: P04 REGLEMENTARI URBANISTICE ZONIFICARE DATA PUBLICARII 07.03.2019   INFORMATII


   Descarcă: ACTE NECESARE OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE   Descarcă: ACTE NECESARE OBTINERII CERTIFICATULUI DE URBANISM   FORMULARE TIPIZATE


   Descarcă: CERERE ELIBERARE CERTIFICAT EDIFICARE   Descarcă: CERERE ELIBERARE CERTIFICAT DE URBANISM   Descarcă: CERERE PRELUNGIRE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE   Descarcă: CERERE PRELUNGIRE CERTIFICAT DE URBANISM   Descarcă: CERERE SI ANEXA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE   Descarcă: COMUNICARE PRIVIND INCEPEREA EXECUTIEI LUCRARILOR   Descarcă: COMUNICARE PRIVIND INCHEIEREA EXECUTIEI LUCRARILOR


   Pagina actualizata in data de 2019-02-11