Bine aţi venit pe siteul Comunei Gârbău!

Licitatii


Descarcă: Proces verbal licitatie 17.03.2020Descarcă: 20200227151845191Descarcă: anunt licitatie 20.02.2020Descarcă: 20200227151837743Descarcă: clarificari licitatie conac Laszay FilipDescarcă: Proces verbal al sedintei de licitatieDescarcă: Anunt de particiare licitatie conac Laszay Filip


Anunt de participare.pdf COMUNA GÂRBĂU, în calitate de titular anunță publicul interesat asupra lucrării de către APM Cluj, a deciziei etapei de incadrare de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul Înființare rețea de apă potabilă în sat Nădășelu, comuna Gârbău, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99, în zilele de luni între orele 9.00 – 16.30, marți – joi între orele 9.00 – 14.00, vineri între orele 9.00 – 12.00 precum și la următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 14.10.2014.

Pagina actualizata in data de 2014-10-07