Bine aţi venit pe siteul Comunei Gârbău!

h.hotarari2016

hot nr 1 din 21.01.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta

hot nr 2 din 21.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC UTILITATI PUBLICE GIRBAU pe anul 2016

hot nr 3 din 21.01.2016 privind modificarea Hot Consiliului Local nr 45 din 7.08.2014

hot nr 4 din 21.01.2016 privind modificarea Hot Consiliului Local nr69 din 04.12.2014

hot nr 5 din 28.01.2016 privind aprobarea de venituri si cheltuieli al comunei Girbau

hot nr 6 din 28.01.2016 privind aprobarea de venituri si cheltuieli al activitatii finantate integral din venituri proprii(E autofinantare)

hot nr 8 din 18.02.2016 privind intocmirea ofertei de donatie a vehiculuilui camion CV DODGE

hot nr 9 din 18.02.2016 pentru insusirea acordului de cooperare privind organizarea si functionarea departamentului de urbanism

hot nr 10 din 18.02.2016 privind aprobarea unor masuri de functionare a Asociatiei de Dezvoltare intercomunitara ECO Metropolitan Cluj

hot nr 11 din 18.02.2016 privind trecerea unor bunuri din domeniul privat in domeniul public al comunei Girbau

hot nr 12 din 18.02.2016 privind colecatrea, modificarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuuiesc doomeniul poublic al comunei Girbau la pozitia nr 19

hot nr 13 din 18.02.2016 privind completarea si insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Girbau si aprobarea inscrieii bunurilor in cartea funciara

hot nr 14 din 18.02.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Girbau pe anul 2016

hot nr 15 din 03.03.2016 privind aprobarea angajarii unor cheltuieli din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Girbau pe anul 2016

hot nr 16 din 03.03.2016 privind stimularaea participarii in invatamant prescolar al copiilor proveniti din familii defavorizate Legea nr 2482015

hot nr 17 din 03.03.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Girbau pe asnul 2016

hot nr 18 din 03.03.2016 privind aprobarea executarii lucrarilor de Extindere a retelelor de alimentare cu apa in comuna Girbau

hot nr 20 din 14.04.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Girbau pe anul 2016

hot nr 21 din 14.04.2016 privind revocare HCL nr 8 din 18.02.2016 privind intocmirea ofertei de donatie a vehicului camion CV DODGE aflat in patrimoniul comunei Girbau

hot nr 22 din 14.04.2016 privind aprobarea angajarii unor cheltuieli din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Girbau pe anul 2016

hot nr 23 din 14.04.2016 privind modificarea si completarea HCL nr 79 din 22.12.2014 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa catre SC Compania de Apa Somens SA

hot nr 24 din 14.04.2016 privind aprobarea lucrarilor de Modernizare LEA-0.4 kW loc Vistea si modernizare bransamente la limita de proprietate

hot nr 26 din 05.05.2016 privind desemnarea unui presedinte de sedinta, pentru conducerea sedintei ordinare din 05.05.2016

hot nr 27 din 05.05.2016 privind aprobarea angajarii unor cheltuieli din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Girbau pe anul 2016

hot nr 28 din 05.05.2016 privind repartizarea unor sume din bugetul local al comunei Girbau

hot nr 29 din 05.05.2016 privind trecerea unor bunuri din domeniul privat in domaneiul public al comunei Girbau

hot nr 37 din 30.06.2016 privind modificare HCL nr 71 din 04.12.2014 privind asigurarea fondurilor de la bugetul local pt cheltuieli

hot nr 38 din 30.06.2016 privind aprobarea unor modificari in structura aparatului de specialitate al primarului

hot 39 din 30.06.2016 privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului

hot nr 40 din 30.06.2016 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului

hot nr 41 din 30.06.2016 privind insusirea acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea serviciului de achizitii publice

hot nr 42 din 30.06.2016 privind insusirea acordului de cooperare privind organizarea si functionarea compartimentului social, sanatate, cultura, sport

hot nr 43 din 30.06.2016 privind insusirea acordului de cooperare privind organizarea si functionarea compartmentului de gospodarie comunala

hot nr 44 din 30.06.2016 privind aprobrea executarii lucrarilor de modernizare,renovare si extindere camin cultural Turea pe dom public si privat

hot nr 45 din 30.06.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Girbau pe anul 2016

hot nr 46 din 30.06.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

hot nr 47 din 30.06.2017 privind aprobarea angajarii unor cheltuieli din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Girbau pe anul 2016

hot nr 48 din 30.06.2016 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016

hot nr 49 din 19.07.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

hot nr 50 din 19.07.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016

hot nr 51 din 19.07.2016 privind desemnarea reprezentatului comunei Girbau in Adunarea Generala a asocitiei regionale pt dezv infrastucturii in bazinul hidrografic Somes Tisa

hot nr 52 din 19.07.2016 privind aprobarea inchirierii unei locuinte de serviciu a dnei Birta Rodica Mihela-cadru didactic

hot nr 53 din 19.07.2016 privind aprobarea inchirierii unei locuinte de serviciu pt dna Copaci Aurelia-medic de familie

hot nr 54 din 19.07.2016 privind aprobarea inchirierii unei locuinte de serviciu pt dna Moldovan Lia Daniela-referent primarie

hot nr 55 din 19.07.2016 privind aprobarea inchirierii unei locuinte de serviciu pt dna Stana Gabriela Simona-invatatoare scoala generala Girbau

hot nr 56 din 19.07.2016 privind revocarea HCL nr 44 din 30.06.2016 privind aprobarea executarii lucrarilor de modernizare, renovare si extindere a caminului cultural Turea

hot nr 57 din 23.08.2016 privind aprobarea participarii comunei Girbau ca membru fondator ala infiintarea asociatiei GAL- Somes Nadas

hot nr 59 din 23.08.2016 privind validarea rezultatului pt alegerea delegatului satesc al satului Cornesti

hot nr 60 din 23.08.2016 privind mandatarea dlui Broiana Gheorghe Lucian sa reprezinte consiliul Local la sedinta organiozta in vederea desemnarii reprezentantilor consiliilor locale

hot nr 61 din 23.08.2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale

hot 62 din 23.08.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Girbau pe anul 2016

hot nr 63 din 23.08.2016 privind aprobarea angajarii unor cheltuieli din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Girbau pe anul 2016

hot nr 64 din 23.08.2016 privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii cu SC SAL-PRES RAMPA

hot nr 65 din 23.08.2016 privind aprobarea executarii lucrarilor de modernizare, renovare si extindere Camin Cultural Turea

hot nr 66 din 23.08.2016 privind aprobarea documentatiei tehnico economice a obiectivului de investitie modernizare, extindere si renovarea a Caminului Cultural Turea

hot 67 din 20.09.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta

hot nr 68 din 20.09.2016 privind insusirea dispozitiilor de santier pentru obiectivul Asfaltare drum comunal Turea Cornesti

hot nr 69 din 20.09.2016 privind aprobarea executarii lucrarilor de Descentralizare Red

hot 70 din 20.09.2016 privind aprobarea executarii lucrarilor de extinderea retelelor de alimentare cu apa in comuna Girbau

hot nr 71 din 20.09.2016 privind acordul proprietarului drumului de acces Oraganizare de santier Autostrada Brasov Targu Mures Cluj Napoca Oradea sector 3A2

hot nr 72 din 20.09.2016 privind actualizarea si aprobarea organigramei, statul de functii si nr de personal din cadrul aparatului de specialitate

hot 73 din 20.09.2016 actualizarea si aprobarea planului de ocuparea al functiilor publice

hot nr 74 din 20.09.2016 privind insusirea acordului de cooperare privind organizarea si functionarea compartmentului ordine publica si situatii de urgenta

hot nr 75 din 20.09.2016 privind aprobarea angajarii unor cheltuieli din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Girbau pe anul 2016

hot nr 76 din 20.09.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

hot nr 77 din 20.09.2016 privind darea in folosinta gratuita pe perioada determinata de 1 an a unui spatiu apartinand domeniului public catre Scoala cu clasele I-VIII

hot 78 din 18.10.2016 privind rectificarea de venituri si cheltuieli

hot nr 79 din 18.10.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatii finantate integral din venituri proprii sursa E autofinatare

hot nr 81 din 18.10.2016 privind revocare HCL 77 din 20.09.2016

hot nr 82 di 22.11.2016 privind aviz pentru statia de urcarecoborre persoane transportate prin curse regulate speciale specialepe traseul Leghia- Aghiresu-Girbau-Cluj(Fujikura)

hot nr 83 din 27.10.2016 privind rectificarea de venituri si cheltuieli

hot nr 84 din 27.10.2016 privind punerea la dispozitia proiectului regional de dezvoltarea a infrastructurii de apa si apa uzata din Cluj si Salaj 2014-2020 a terenuliui pt constructieextindere

hot nr 85 din 27.10.2016 privind corectarea, modificarea, actualizarea si insusirea inventarului public ce alcatuiesc domeniul public

hot nr 86 din 15.11.2016 privind rectificarea de venituri si cheltuieli

hot nr 87 din 15.11.2016 privind aprobarea contractului cadru de servicii de dezapezire si combatere a poleiului

hot nr 88 din 15.11.2016 privind aprobarea utilizariicantitatii de 55mc material lemnos pentru exploatare din padurea proprietate privata

hot nr 89 din 22.11.2016 privind darea in folosinta gratuita pe perioada nedetrminata a unui spatiu apartinand domeniului public

hot nr 90 din 22.11.2016 privind referitor la insusirea acordului de cooperare privind organizarea si functionarea compartimentului social, santate,, cultura, sport

hot nr 91 din 22.11.2016 privind desemnarea reprezentantuluiComunei Girbau in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Eco Metropolitan Cluj

hot nr 93 din 22.11.2016 privind rectificarea de venituri si cheltuieli

hot nr 94 din 22.141.2016 privind aprobarea inchirierii imobilului situat in loc Vistea nr 34in vederea desfasurarii activitatilor de invatamant primar

hot nr 95 din 25.11.2016 privind desemnarea unui presedinte de sedinta, pentru conducerea sedintei extraordinare din 25.11.2016

hot nr 96 din 25.11.2016 privind transmiterea dreptului de folosinta gratuita in favoarea Scolii Gimnaziale a Salii de educatie fizica si anexa

hot nr 97 din 05.12.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta

hot nr 98 din 05.12.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

hot 99 din 5.12.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

hot nr 100 din 05.12.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017

hot nr 101 din 20.12.2016 cu privire la aprobarea strategiei si a documentatiei de atribuire a contractului de lucrari , numirea comisiei de evaluare

hot nr 102 din 20.12.2016 privind acordul proprietarului drumului de acces, amplasarea statie fixa de telefonie mobila si alimentare cu energie electrica

hot nr 103 din 20.12.2016 privind aprobarea executarii lucrarilor de amplasare statie fixa de telefonie mobila si alimentare cu energie electrica

hot nr 104 din 20.12.2016 referitor la insusirea acordului de cooperare privind organizarea si functionarea compartimentului social, sanatate, cultura, sport

hot nr 105 din 28.12.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

hot nr 106 din 28.12.2016 privind preluarea ca venit la bugetul local a excedentului existent la sfarsitul anului 2015 rezultat din executia bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii

Pagina actualizata in data de 2017-07-08