Bine aţi venit pe siteul Comunei Gârbău!

Taxe şi Impozite

Persoanele care dobândesc sau înstrăinează clădiri, terenuri sau mijloace de transport auto, în termen de 30 de zile au obligația de a se prezenta la sediul Primăriei Gîrbău, pentru a declara. În caz contrar, se sancționează conform art. 493 din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, astfel: - persoane fizice: 70- 279 lei - persoane juridice: 280- 1116 lei.

Servicii in cadrul compartimentului Taxe si Impozite


PERSOANE FIZICE


ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN ŢARĂ

 • Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Act de proprietate: contract de vanzare-cumpărare, factură fiscală, certificat de moştenitor, contract de donaţie;
 • Fişă de inmatriculare;
 • Carte de identitate a mijlocului de transport;
 • Certificat fiscal de la vanzator
 • Buletin/Carte de identitate;
 • DOSAR PLIC: pe care se inscrie cu majuscule numele, prenumele şi domiciliul

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN STRĂINĂTATE

 • Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Contract de vanzare/cumpărare tradus in limba romană - traducere legalizată;
 • Carte de identitate a mijlocului de transport (cartea emisă de R.A.R.);
 • Fişă de inmatriculare;
 • Buletin/Carte de identitate;
 • DOSAR PLIC pe care se inscrie cu majuscule numele, prenumele, domiciliul;

ACT ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT IN VEDEREA INMATRICULARII TEMPORARE

 • Declaraţie tip , completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Fişă de inmatriculare;
 • Acte de proprietate ale mijlocului de transport: carte de identitate, certificat de inmatriculare;
 • Acte de identitate
 • DOSAR PLIC : pe care se va inscrie cu majuscule numele si prenumele, adresa

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR (CASELOR)

 • Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Act de proprietate: contract vanzare/cumpărare, certificat de moştenire, act de donaţie, hotărare judecătorească definitivă, act de partaj şi vanzare/cumpărare etc.;
 • Schiţa construcţiei: casă de locuit, casă de odihnă, garaj, pivniţă, anexe, alte construcţii, cu dimensiuni exterioare, pe care se va menţiona: numele, prenumele, adresa imobilului, materialul de construcţie, anul construcţiei, calculele de unde să rezulte suprafaţa construită a imobilului;
 • Buletin/Carte de identitate - pentru toţi
 • DOSAR PLIC: pe care se va inscrie cu majuscule numele, prenumele si adresa unde se află imobilul pe care il declară;

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR NOI (construcţii noi)

 • Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • Buletin/Carte de identitate - pentru toţi proprietarii;
 • Autorizaţia de construcţie;
 • Procesul-verbal de recepţie; să nu depăşească 30 de zile de la data intocmirii;
 • Autorizaţia de demolare şi procesul verbal incheiat de către Serviciul Autorizări Construcţii referitor la suprafaţa demolată, data terminării lucrării;
 • Schiţa construcţiei: casă de locuit, casă de odihnă, garaj, pivniţă, anexe, alte construcţii, cu dimensiuni exterioare, pe care se va menţiona: numele, prenumele, adresa imobilului, materialul de construcţie, anul construcţiei, calculele de unde să rezulte suprafaţa construită a imobilului;
 • in cazul in care autorizaţiile au expirat, trebuie prezentat procesul verbal privind stadiul lucrării intocmit de către serviciul autorizări
 • DOSAR PLIC: pe care se va menţiona numele, prenumele, adresa imobilului care urmează a fi declarat;

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR

 • Act de proprietate: contract de vanzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărare judecătorească definitivă, act de partaj şi vanzare-cumpărare, titlu de proprietate, ordin emis de Prefectură etc.;
 • Buletin/Carte de identitate - pentru toţi proprietarii;
 • DOSAR PLIC: pe care se va inscrie cu majuscule numele, prenumele şi adresa unde se află terenul pe care il declară;

PERSOANE JURIDICE


I. Impozitul pe clădiri

 • declaraţie tip in 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • codul unic de inregistrare / codul de inregistrare fiscală;
 • actul de dobandire/instrăinare a dreptului de proprietate/administrare/folosinţă/inchiriere /concesionare etc.;
 • "In cazul persoanelor juridice, in mod obligatoriu, in orice acte prin care se dobandeşte/instrăinează dreptul de proprietate asupra unei clădiri se menţionează valoarea de achiziţie a acesteia, precum şi suprafaţa construită la sol a clădirii."
 • autorizaţia de construire şi procesul - verbal de recepţie - in cazul clădirilor nou construite;
 • autorizaţia de demolare şi procesul - verbal incheiat de către Serviciul Autorizări Construcţii;
 • documentele care au stat la baza inregistrării contabile a reevaluării/modernizării/ modificării/extinderii etc.

II. Impozitul/taxa pe teren

 • declaraţie tip in 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • codul unic de inregistrare / codul de inregistrare fiscală;
 • actul de dobandire/instrăinare a dreptului de proprietate/ administrare/ folosinţă /inchiriere/ concesionare/ arendare etc.;

III. Impozitul asupra miloacelor de transport

 • declaraţie tip in 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • codul unic de inregistrare / codul de inregistrare fiscală;
 • actul de dobandire/instrăinare a dreptului de proprietate şi traducere autentificata (dacă este cazul);
 • contractul de leasing financiar;
 • cartea de identitate a autovehiculului
 • talon de inmatriculare;
 • adeverinţă de la R.A.R. privind nr.de axe şi tipul de suspensie - la mijloacele de transport marfă peste 12 tone.

IV. Taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamă

  • declaraţie tip in 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
  • codul unic de inregistrare / codul de inregistrare fiscală;
  • documente care stau la baza declaraţiei (autorizatie, proces- verbal de recepţie etc).

  CALENDARUL TAXELOR 2013


  Impozitul anual mai mic de 50 de lei TREBUIE ACHITAT INTEGRAL pana la 31 martie.


  Termenele de plata pentru persoanele fizice si juridice sunt ilustrate in tabelul urmator:


  Tip contribuabil Denumire Număr termene de plată Scadentă termen 1 Scadentă termen 2
  Pers. Fizice Impozit clădiri 2 31 mar. 30 sept.
  Pers. Fizice Impozit mijloace de transport 2 31 mar. 30 sept.
  Pers. Fizice Impozit şi taxă teren 2 31 mar. 30 sept.
  Pers. Fizice Taxă afişaj (firmă) 2 31 mar. 30 sept.
  Pers. Fizice Taxă afişaj (panouri) 2 31 mar. 30 sept.
  Pers. Fizice Impozit mijl.de transport auto marfă > 12t 2 31 mar. 30 sept.
  Pers. Fizice Taxă vehicule lente 1 31 mar.
  Pers. Juridice Impozit clădiri 2 31 mar. 30 sept.
  Pers. Juridice Impozit mijloace de transport 2 31 mar. 30 sept.
  Pers. Juridice Impozit şi taxă teren 2 31 mar. 30 sept.
  Pers. Juridice Taxă afişaj (firmă) 2 31 mar. 30 sept.
  Pers. Juridice Taxă afişaj (panouri) 2 31 mar. 30 sept.
  Pers. Juridice Impozit mijl.de transport auto marfă > 12t 2 31 mar. 30 sept.
  Pers. Juridice Taxă vehicule lente 1 31 mar.

  DESCARCĂ FORMULARE


  Descarcă: Cerere pt deschidere cont


  Descarcă: Declaratie Fiscala pentru stabilirea imp ozitului mijloace de transport PF (1) (1)


  Descarcă: Declarație Fiscală pentru stabilirea impozitului mijloace de transport de peste 12T (1)


  Descarcă: Declaratie Fiscala pentru stabilirea imp ozitului mijloace de transport PJ (1))


  Descarcă: Declaratie Fiscala pentru s tabilirea impozitului PJ (1)


  Descarcă: Declaratie Fiscala pentru sta bilirea impozitului pe cladirile rezidentiale, nerezidentiale, cu destinatie mixta PF


  Descarcă: Declaratie Fiscala pentru stabilirea imp ozitului mijloace de transport PF (2)


  Persoane fizice


  Descarcă: conturi persoane fizice și juridice


  Descarcă: Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala PF


  Descarcă: Declarație Fiscală pentru stabilirea impozitului mijloace de transport PF


  Descarcă: Declarație Fiscală pentru stabilirea impozitului pe cladirile rezidentiale, nerezidentiale, cu destinatie mixtă PF


  Descarcă: Declarație Fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren PF


  Descarcă: Declaratie pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport


  Persoane juridice


  Descarcă: Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala PJ


  Descarcă: Declarație Fiscală pentru stabilirea impozitului mijloace de transport de peste 12TDeclarație Fiscală pentru stabilirea impozitului mijloace de transport de peste 12T


  Descarcă: Declarație Fiscală pentru stabilirea impozitului mijloace de transport PJ


  Descarcă: Declarație Fiscală pentru stabilirea impozitului pe cladirile rezidentiale, nerezidentiale, cu destinatie mixtă PJ


  Descarcă: Declarație Fiscală pentru stabilirea impozitului PJ


  Descarcă: Declarație Fiscală pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate PJ


  Descarcă: Declarație Fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate PJ


  Pagina actualizata in data de 2017-07-18