Bine aţi venit pe siteul Comunei Gârbău!

Proiecte/Lucrari


ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE CU STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA GÂRBĂU, COMUNA GÂRBĂU, JUDEȚUL CLUJ


Obiectiv de investitie- Înființare retea de canaliz are cu statie de Epurare în localitatea Gârbău


ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE CU STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂȚILE VIȘTEA ȘI TUREA ȘI EXTINDEREA REȚELEI DE APĂ ÎN LOCALITATEA TUREA


Obiectiv de investitie


CONSTRUIRE PODURI LA CONFLUENȚA PÂRAIELOR CSORGO ȘI HIDEGKUT ȘI PESTE PÂRUL CSORGO SPRE BISERICA ADVENTISTĂ ÎN LOCALITATEA VIȘTEA


Obiectiv de investitie-construire Pod la confluența paraielor Csorgo și Hiergkut in loc Vistea respectiv Construire pod peste paraul Csorgo spre Biserica Adventista


SERVICII DE DEZINFECȚIE PE RAZA COMUNEI GÂRBĂU


Servicii de dezinfectie pe raza Comunei Gârbău pentru prevenirea și combaterea virusului COVID -19


AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT, RECREATIVĂ ȘI EDUCATIVĂ ÎN LOCALITATEA GÂRBĂU


AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT RECREATIVĂ ȘI EDUCATIVĂ ÎN LOCALITATEA GÂRBĂU

PROMOVAREA TRADIȚIILOR ȘI A CULTURILOR LOCALE, ACHIZIȚIE SCENĂ SONORIZARE ȘI COSTUME POPULARE


PROIECT - PROMOVAREA TRADIȚIILOR ȘI A CULTURILOR LOCALE, ACHIZIȚIE SCENĂ, SONORIZARE ȘI COSTUME POPULARE

EXTINDERE APĂ ÎN LOCALITATEA GÂRBĂU, COMUNA GÂRBĂU, JUDEȚUL CLUJ


EXTINDERE APĂ ÎN LOCALITATEA GÂRBĂU, COMUNA GÂRBĂU, JUDEȚUL CLUJ

CONSTRUIRE CAPELĂ ÎN LOCALITATEA GÂRBĂU, COMUNA GÂRBĂU, JUDEȚUL CLUJ


CONSTRUIRE CAPELĂ ÎN LOCALITATEA GÂRBĂU

LUCRĂRI REABILITARE POD LOCALITATEA TUREA PESTE PÂRÂUL ȘOMTELEC ÎNTRE NR. ADM. 180-198


LUCRĂRI REABILITARE POD LOCALITATEA TUREA PESTE PÂRÂUL ȘOMTELEC ÎNTRE NR. ADM. 180-198

ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ A IMOBILELOR - COMUNA GÂRBĂU


ÎNREGISTRARE SISTEMSATTICA CADASTRU

MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA GÂRBĂU, JUDEȚUL CLUJ


MODERNIZARE REȚEA ILUMINAT PUIBLIC ÎN COMUNA GÂRBĂU

CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL GÂRBĂU ÎN LOCALITATEA GÂRBĂU, COMUNA GÂRBĂU, JUDEȚUL CLUJ


CONSTRUIRE CAMIN CULTURAL ÎN LOCALITATEA GÂRBĂU

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE , ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE RIGOLE PE RAZA COMUNEI GÂRBĂU


LUCRĂRI CONSTRUCȚIE RIGOLE, ÎNTREȚINERE SI CURATARE PE RAZA COMUNEI GÂRBĂU

ASFALTARE DRUM COMUNAL DC 140 TUREA-CORNEȘTI, COMUNA GÂRBĂU, JUDEȚUL CLUJ


ASFALTARE DRUM COMUNAL DC 140 TUREA COR NESTI, COMUNA GÂRBĂU, JUDETUL CLUJ

LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE A DRUMURILOR DE PE RAZA COMUNEI GÂRBĂU ÎNTREȚINEREA DRUMURILOR PIETRUITE ȘI COMPLETAREA CU APORT DE PIATRĂ


LUCRARI DE INTRETINERE A D RUMURILOR - REPARAȚII DE DRUMURI PIETRUITE ȘI COMPLETREA CU APORT DE PIATRĂ

CONTINUARE SESIUNI DE DEZINFECȚIE PE RAZA COMUNEI GÂRBĂU


Continuare sesiuni de dezinf ectie pe raza Comunei Gârbău pentru prevenirea și combaterea virusului COVID -19

Pagina actualizata in data de 2020-05-06