Taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamă


Taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamă


    • declaraţie tip in 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
    • codul unic de inregistrare / codul de inregistrare fiscală;
    • documente care stau la baza declaraţiei (autorizatie, proces- verbal de recepţie etc).

 

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Salvează legătura permanentă.