Registrul agricol


ANUNȚURI / NOUTĂȚI


Buletin de avertizare dăunători floarea soarelui

Buletin de avertizare- gândacul bălos al ovăzului

Calendar estimativ lansari sesiuni 2020
Recomandari pentru fermieri-COVID 19
Ajutor minimis usturoi 2019
SESIUNE DEPUNERE CERERE DE FINANTARE PT SUBMASURA 4.2a


Registrul agricol


HG MINIMIS ALBINE-refacut conf. aviz CL
HG MINIMIS LANA PRELUNGIRE
planificare APIA GARBAU 2019
Atentie Pesta Porcina Africana
Acte necesare_vanzare_teren_extravilan
Cerere vanzare teren extravilan PF
Cerere eliberare certificat producator
completare suprafete cumparate reg agr
contract de arendare
Contract de comodat
contract de vanzare-cumparare
Declaratie primire in spatiu
deschidere pozitie reg agr
model eliberare adeverinte
Oferta vanzare teren extravilan PF


Personal din cadrul compartimentului Registrul Agricol


Persoana responsabila:
Alina Moldovan
consilier asistent
Telefon: 0760241561
Persoana responsabila:
Ing. Danca Radu-Gerard
Telefon: 0760241550

Servicii in cadrul compartimentului Registrul Agricol


Acte necesare pentru inscrierea in Registrul Agricol:

  • act de identitate;
  • acte doveditoare cu privire la proprietatea pe care o detineti ( Titlu de proprietate, certificat de mostenitor, contract de vanzare- cumparare, extras de carte funciara sau orice alte acte doveditoare pe care le detineti);

Documente eliberate de la compartimentul Registru Agricol:

  • pentru eliberarea actului de identitate;
  • pentru dezbaterea succesiunii;
  • pentru intabularea imobilelor;
  • pentru deschiderea unui SRL ;
  • pentru SC ELECTRICA SA CEMD Aghiresu;
  • adeverinta referitoare la starea materiala a solicitantilor pentru cazurile de protectie sociala(somaj, ajutor social,scoala etc.);
  • adeverinta privind existenta terenului si a animalelor pentru APIA Cluj;

Model cerere pentru eliberarea certificatului de producator

Model cerere pentru eliberarea adeverintelor

Acte necesare cu privire la completarea dosarelor de fond funciar in vederea emiterii titlului de proprietate:

  • extrase de carte funciara;
  • acte de stare civila;
  • orice alte acte doveditoare cu privire la proprietatea pe care o detineti;

Model cerere pentru eliberare copie plan parcelar;

Agricultura

Comuna GÂRBĂU, deţine o suprafaţă agricolă de 4053,58 ha, din care:

 • Arabil – 1127,31 ha
 • Păşuni –1731,32 ha
 • Fâneţe –1190,34 ha
 • Vii şi livezi – 4,61 ha

Suprafaţa neagricolă a comunei este de 1299,23 ha, din care:

 • Păduri – 953,28 ha
 • Ape – 1,01 ha
 • Drumuri –95 ha
 • Curţi construcţii – 46,78 ha
 • Teren neproductiv – 203,16 ha

Suprafata de teren agricol detinuta de persoane fizice pe raza comunei Girbau

Localitatea Categoria de folosinta
Arabil
-ha-
Fanete
-ha-
Pasune
-ha-
Livada
-ha-
Teren forestier
-ha-
Neproductiv
-ha-
Total general
I.V. E.X. I.V. E.X.
Girbau 21,61 204,66 22,92 273,59 9,35 0,1092 9,33 22,23 563,79
Nadaselu 15,17 246,88 18,14 189,21 36,02 1,09 2,47 26,98 535,96
Vistea 12,63 233,44 26,79 334,08 127,59 0,71 5,54 740,78
Turea 19,18 280,28 19,58 170,69 0,57 0,40 7,135 12,91 510,74
Cornesti 5,31 67,02 8,41 64,14 9,33 4,24 157,45

Suprafata de teren detinuta de persoane juridice pe raza comunei Girbau

Localitatea Categoria de folosinta Total general
Pasune
-ha-
Teren forestier
-ha-
GIRBAU 266,59 150,42 417,01
NADASELU 306,48 27,18 333,66
VISTEA 412,20 519,00 931,2
TUREA 365,18 128,24 493,42
CORNESTI 77,00 67,90 144,9

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Salvează legătura permanentă.