Proiecte de hotărâri


PROIECTE DE HOTARARI


 

 

Proiect de hotarare publicat pe site in luna octombrie:

Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor

 

Proiect de hotarare privind inregistrarea Primariei Garbau in Sistemul National electronic de Plata online

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau pe anul 2020

PH privind modificarea si actualizarea statului de functii si a organigramei aparatului de specialitate al primarului-1

PH privind modificarea si actualizarea statului de functii si a organigramei aparatului de specialitate al primarului

PH privind aprobarea valorii necesare punerii in functiune a obiectivului de investitie Infiintare retea de canalizare cu statie de epurare in loc Garbau-1

PH privind aprobarea valorii necesare punerii in functiune a obiectivului de investitie Infiintare retea de canalizare cu statie de epurare in loc Garbau

PH privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua electrica loc Vistea nr 140

PH privind aprobarea inceperii investitiei Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Garbau, jud Cluj

PH privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa loc Garbau nr 205

PH privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iunie, iulie, august 2020

PH privind prelungirea contractului de inchiriere nr 15531 18.04.2005 incheiat cu TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATIONS SA

PH privind aprobarea începerii investiției Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Gârbău, județul Cluj

PH privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr 45 din 04.12.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție Înființare rețea de canalizare cu stație de epurare în localitate

PH privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție Înființare rețea de canalizare cu stație de epurare în localitatea Gârbău, comuna Gârbău, județul Cluj

PH privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa in localitatea Garbau nr 29

PH privind actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Garbau

PH privind aporbarea executiei bugetare pe trimestru I anul 2020

Proces verbal la PH privind nominalizarea pe beneficiari -sprijin cultura

Proces verbal la PH privind nominalizarea pe beneficiari-sprijin sport

PH privind aprobarea executarii lucrarilor la bransarea electrica Vistea 312-313

PH privind nominalizarea pe beneficiari a sumei de 60000 lei -activitati sportive

PH privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa Garbau 150

PH privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa pentru Vistea nr 140

PH privind nominalizarea pe beneficiari a sumei de 50000lei- activitati culturale

PH privind aprobarea contului anual de executie pe anul 2019

Anexa proiect de hotarare

PProiect de hotarare privind actualizarea inventarierii bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Garbau

Proiect de hotarare din 05.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau pe anul 2020

PROIECT DE BUGET PENTRU ANUL 2020 SI ESTIMARI 2021-2023

Proiect de Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

PROIECT DE HOTARARE privind concesionarea conacului Laszay Filip clasat ca monument istorit situat in localitatea Nadaselu nr 62 proprietatea publica a comunei Garbau

PH privind PUZ Cariera de calcar Kisret Viștea

PH_privind aprobarea executării lucrărilor de ”STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE ȘI BRANȘAMENT ELECTRIC”

PH_teren SE_Vistea_declararea investitiei de utilitate publica

PH aprobare amendamente la documentatia de atribuire

PHprivind aprobarea unor tarife distincte aplicate beneficiarilor serviciului de salubrizare

PHmăsuri OUG74 2018_deșeuri

PH_inchiriere vesela

PH_predare rezervor Garbau

PH_acord DPP parc Vistea

PH_inchiriere cladire multifunctionala

PH_predare bransamente

Proiect hotarare privind Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Garbau

Documentatie PUZ_Partea desenata

Documentatie PUZ_Turea_Partea scrisă

Proiect de hotărâre PUZ_Turea

Proiect de hotarare din28.01.19

Proiect de hotarare din 17.12.18

Proiect de hotarare _ PUG_prelungire

proiect HCL

proiect HCL

proiect HCL

proiect HCL

proiect HCL

proiect HCL

proiect HCL

proiect HCL

proiect HCL

proiect HCL

proiect HCL

proiect HCL

proiect HCL

proiect HCL

proiect HCL

proiect HCL

proiect HCL

proiect HCL

proiect HCL

proiect HCL

proiect HCL

proiect HCL

proiect HCL

proiect HCL

proiect HCL

proiect HCL

proiect HCL

proiect HCL

proiect HCL

proiect HCL

proiect HCL I.

Proiect HCL inchiriere teren in localitatea Nadasel

proiect HCL indexare impozite si taxe cu rata inflatiei 2019

Proiect HCL majorare tarife salubrizare

Proiect HCL redistribuire sume Asfaltare drum Turea- Cornesti

Proiect HCL ACoR- voucher de vacanta

Proiect HCL ajustare valoare contract Camin Turea

Proiect HCL desemnare comisie- activitati nonprofit

Proiect HCL executie bugetara trim I 2018

Proiect HCL nominalizare beneficiari Culte

Proiect HCL nominalizare beneficiari- Activitati sportive

Proiect HCL redistribuire costuri- Canalizare Girbau

Proiect HCL_forma de gestiune serviciu iluminat public

Proiect HCL_infiintare serviciu de iluminat public

NOTA DE FUNDAMENTARE

Proiect de hotarare inchiriere pasuni

proiect HCL privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Girbau pe anul 2018

Proiect HCL – aprobare paln de ocupare functii publice

Proiect HCL privind majorarea salariului Sfirlea Costel

proiect HCL din 05. 12. 2017 priv stab taxe si impozite 2018

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Girbau, pe anul 2017

Proiect de hotarare din 29.11.2017

proiect HCL acord reabilitare Levente Companie SRL

proiect HCL majorare obl. fin. ACoR- adm.sport.

proiect HCL majorare obl. fin. Acor- fochist

proiect HCL majorare obligatii financiare ACoR- adm.imob.

proiect HCL majorare obligatii financiare ACoR- ISU

proiect HCL rectificare buget- 07. 08

proiect HCL salar Sfirlea Costel

proiect HCL stab. cotei de consum

Proiect HCL exec bug trim III 2017

Proiect HCL rectif buget 2017

Proiect HCL aprob exec lucr- retea de canalizare Vistea, Turea

Proiect HCL asigurare fonduri- retea de canalizare Vistea, Turea

Proiect HCL bransament trifazic si apa- Cotet Alex

Proiect HCL contract deszapezire

Proiect HCL dispozitie santier- drum Turea- Cornesti

Proiect HCL modif indic tehnico- economici retea de canalizare Vistea, Turea (2)

Proiect HCL plan de ocupare

Proiect HCL SF- retea de canalizare Vistea, Turea

Proiect HCL aprob PUD Camin Cultural Girbau

Proiect HCL nominal beneficiari a sumei aprob prin HCL 59 din 2017, cap. 67. 02 recreere- activ sportive

proiect HCL din 27. 10. 2017 priv modif HCL nr. 53 din 27. 07. 2017 priv stab salariilor

proiect HCL din 31. 10. 2017 priv rectif buget 2017

proiect HCL din 17. 11. 2017 privind transfer Logan si remorca

proiect HCL din 22. 11. 2017 priv alegerea presedintelui de sedinta pe 3 luni

proiect HCL din 22. 11. 2017 priv aprob angaj unor chelt din b.l al com Girbau

Proiect HCL din 13. 12. 2017 priv aprob exec lucr alim en el camin cultural

proiect HCL aprobare PAAP 2018

proiect HCL 50 ani casnicie 2018


 

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Salvează legătura permanentă.