Bine aţi venit pe siteul Comunei Gârbău!

PROIECTE DE HOTARARI

PH privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020
PH privind revocarea HCL nr 85 din 12.12.2019 privind declararea de utilitate publica de interes local
PH privind declararea de utilitate publica de interes local a suprafetei de 4200 mp din suprafata totala de 6500 mp inscrisa in CF 51715 avand ca destinatie zona spatii plantate, agrement si sport
PH privind numirea consilierului local Farago Emil in comisia de specialitate nr 1
PH privind modificarea si actualizarea statului de functii si a organigramei aparatului de specialitate al primarului-1
PH privind modificarea si actualizarea statului de functii si a organigramei aparatului de specialitate al primarului
PH privind aprobarea valorii necesare punerii in functiune a obiectivului de investitie Infiintare retea de canalizare cu statie de epurare in loc Garbau-1
PH privind aprobarea valorii necesare punerii in functiune a obiectivului de investitie Infiintare retea de canalizare cu statie de epurare in loc Garbau
PH privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua electrica loc Vistea nr 140
PH privind aprobarea inceperii investitiei Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Garbau, jud Cluj
PH privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa loc Garbau nr 205
PH privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iunie, iulie, august 2020
PH privind prelungirea contractului de inchiriere nr 15531 18.04.2005 incheiat cu TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATIONS SA
PH privind aprobarea începerii investiției Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Gârbău, județul Cluj
PH privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr 45 din 04.12.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție Înființare rețea de canalizare cu stație de epurare în localitate
PH privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție Înființare rețea de canalizare cu stație de epurare în localitatea Gârbău, comuna Gârbău, județul Cluj
PH privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa in localitatea Garbau nr 29
PH privind actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Garbau
PH privind aporbarea executiei bugetare pe trimestru I anul 2020
Proces verbal la PH privind nominalizarea pe beneficiari -sprijin cultura
Proces verbal la PH privind nominalizarea pe beneficiari-sprijin sport
PH privind aprobarea executarii lucrarilor la bransarea electrica Vistea 312-313
PH privind nominalizarea pe beneficiari a sumei de 60000 lei -activitati sportive
PH privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa Garbau 150
PH privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa pentru Vistea nr 140
PH privind nominalizarea pe beneficiari a sumei de 50000lei- activitati culturale
PH privind aprobarea contului anual de executie pe anul 2019
Anexa proiect de hotarare
PProiect de hotarare privind actualizarea inventarierii bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Garbau
Proiect de hotarare din 05.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau pe anul 2020
PROIECT DE BUGET PENTRU ANUL 2020 SI ESTIMARI 2021-2023
Proiect de Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020
PROIECT DE HOTARARE privind concesionarea conacului Laszay Filip clasat ca monument istorit situat in localitatea Nadaselu nr 62 proprietatea publica a comunei Garbau
PH privind PUZ Cariera de calcar Kisret Viștea
PH_privind aprobarea executării lucrărilor de ”STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE ȘI BRANȘAMENT ELECTRIC”
PH_teren SE_Vistea_declararea investitiei de utilitate publica
PH aprobare amendamente la documentatia de atribuire
PHprivind aprobarea unor tarife distincte aplicate beneficiarilor serviciului de salubrizare
PHmăsuri OUG74 2018_deșeuri
PH_inchiriere vesela
PH_predare rezervor Garbau
PH_acord DPP parc Vistea
PH_inchiriere cladire multifunctionala
PH_predare bransamente
Proiect hotarare privind Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Garbau
Documentatie PUZ_Partea desenata
Documentatie PUZ_Turea_Partea scrisă
Proiect de hotărâre PUZ_Turea
Proiect de hotarare din28.01.19
Proiect de hotarare din 17.12.18
Proiect de hotarare _ PUG_prelungire
proiect HCL
proiect HCL
proiect HCL
proiect HCL
proiect HCL
proiect HCL
proiect HCL
proiect HCL
proiect HCL
proiect HCL
proiect HCL
proiect HCL
proiect HCL
proiect HCL
proiect HCL
proiect HCL
proiect HCL
proiect HCL
proiect HCL
proiect HCL
proiect HCL
proiect HCL
proiect HCL
proiect HCL
proiect HCL
proiect HCL
proiect HCL
proiect HCL
proiect HCL
proiect HCL
proiect HCL
proiect HCL I.
Proiect HCL inchiriere teren in localitatea Nadasel

proiect HCL indexare impozite si taxe cu rata inflatiei 2019

Proiect HCL majorare tarife salubrizare

Proiect HCL redistribuire sume Asfaltare drum Turea- Cornesti

Proiect HCL ACoR- voucher de vacanta

Proiect HCL ajustare valoare contract Camin Turea

Proiect HCL desemnare comisie- activitati nonprofit

Proiect HCL executie bugetara trim I 2018

Proiect HCL nominalizare beneficiari Culte

Proiect HCL nominalizare beneficiari- Activitati sportive

Proiect HCL redistribuire costuri- Canalizare Girbau

Proiect HCL_forma de gestiune serviciu iluminat public

Proiect HCL_infiintare serviciu de iluminat public

NOTA DE FUNDAMENTARE

Proiect de hotarare inchiriere pasuni

proiect HCL privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Girbau pe anul 2018

Proiect HCL - aprobare paln de ocupare functii publice

Proiect HCL privind majorarea salariului Sfirlea Costel

Descarcă: proiect HCL din 05. 12. 2017 priv stab taxe si impozite 2018


Descarcă: Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Girbau, pe anul 2017


Descarcă: Proiect de hotarare din 29.11.2017


Descarcă: proiect HCL acord reabilitare Levente Companie SRL


Descarcă: proiect HCL majorare obl. fin. ACoR- adm.sport.


Descarcă: proiect HCL majorare obl. fin. Acor- fochist


Descarcă: proiect HCL majorare obligatii financiare ACoR- adm.imob.


Descarcă: proiect HCL majorare obligatii financiare ACoR- ISU


Descarcă: proiect HCL rectificare buget- 07. 08


Descarcă: proiect HCL salar Sfirlea Costel


Descarcă: proiect HCL stab. cotei de consum


Descarcă: Proiect HCL exec bug trim III 2017


Descarcă: Proiect HCL rectif buget 2017


Descarcă: Proiect HCL aprob exec lucr- retea de canalizare Vistea, Turea


Descarcă: Proiect HCL asigurare fonduri- retea de canalizare Vistea, Turea


Descarcă: Proiect HCL bransament trifazic si apa- Cotet Alex


Descarcă: Proiect HCL contract deszapezire


Descarcă: Proiect HCL dispozitie santier- drum Turea- Cornesti


Descarcă: Proiect HCL modif indic tehnico- economici retea de canalizare Vistea, Turea (2)


Descarcă: Proiect HCL plan de ocupare


Descarcă: Proiect HCL SF- retea de canalizare Vistea, Turea


Descarcă: Proiect HCL aprob PUD Camin Cultural Girbau


Descarcă: Proiect HCL nominal beneficiari a sumei aprob prin HCL 59 din 2017, cap. 67. 02 recreere- activ sportive


Descarcă: proiect HCL din 27. 10. 2017 priv modif HCL nr. 53 din 27. 07. 2017 priv stab salariilor


Descarcă: proiect HCL din 31. 10. 2017 priv rectif buget 2017


Descarcă: proiect HCL din 17. 11. 2017 privind transfer Logan si remorca


Descarcă: proiect HCL din 22. 11. 2017 priv alegerea presedintelui de sedinta pe 3 luni


Descarcă: proiect HCL din 22. 11. 2017 priv aprob angaj unor chelt din b.l al com Girbau


Descarcă: Proiect HCL din 13. 12. 2017 priv aprob exec lucr alim en el camin cultural


Descarcă: proiect HCL aprobare PAAP 2018


Descarcă: proiect HCL 50 ani casnicie 2018


Pagina actualizata in data de 2017-08-03