Bine aţi venit pe siteul Comunei Gârbău!

MONITORUL OFICIAL LOCAL


STATUTUL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE
REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE
HOTARARILE AUTORITATII DELIBERATIVEHotararea nr 1 din 16 01 2020 privind aprobarea devizului general actualizat si proiectul tehnic pentru Infiintare retea de canalizare in loc Vistea si Turea

Hotararea nr 2 din 16.01.2020 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr 16 din 28.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru Infiintare retea canalizare in loc Vistea si Turea

Hotararea nr 3 din 16.01.2020 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr 79 din 16.10.2017 privind asigurarea fondurilor de la bugetul local pentru cheltuieli care nu se finanteaza prin PNDL

Hotararea nr 4 din 16.01.2020 privind utilizarea excedentului anual al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei pe anul 2019

Hotararea nr 5 din 16.01.2020 privind aprobarea angajarii unor cheltuieli din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei pe anul 2020

Hotararea nr 6 din 16.01.2020 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitie Infiintare retea de canalizare cu statie de epurare in loc Garbau


Hotararea nr 7 din 28.01.2020 privind aprobarea incheierii acordului de reabilitare a drumului de exploatare ce vor fi utilizate de SC LEVENTE COMPANIE SRL

Hotararea nr 8 din 28.01.2020 privind aprobarea Programului Anual de achizitii publice pe anul 2020

Hotararea nr 9 din 28.01.2020 privind completarea HCL nr 44 din 07.08.2014 privind asigurarea fondurilor de la bugetul local sau din alte surse legal constituite

Hotararea nr 10 din 28.01.2020 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea serviciilor pentru dezvoltare rurala

Hotararea nr 11 din 28.01.2020 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea serviciilor pentru dezvoltare rurala

Hotararea nr 12 din 28.01.2020 privind modificare HCL nr 45 din 04.12.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici


Hotararea nr 13 din 28.01.2020 privind aprobarea executiei bugetare pe trim IV anul 2019

Hotararea nr 14 din 11.02.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului din localitatea Garbau nr 138

Hotararea nr 15 din 11.2.2020 privind validarea mandatului supleantului aflat pe listele PMP Cluj

Hotararea nr 16 din 11.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau pe anul 2020


Hotararea nr 17 din 03.03.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile ,artie aprilie mai 2020

Hotararea nr 18 din 03.03.2020 privind numirea consilierului local Jucan ovidiu Vasile in comisia de specialitate nr 1

Hotararea nr 19 din 03.03.2020 privind modificarea HCL nr 17 din 12.03.2012

Hotararea nr 20 din 03.03.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei pe anul 2020

Hotararea nr 21 din 03.03.2020 privind aprobarea transferului cantitatii de 35 mc material lemnos din prop comunei Garbau in favoarea Scolii Gimnaziale Garbau

Hotararea nr 22 din 03.03.2020 privind aprobarea planului de analiza si acoperirea riscurilor comunei garbau aferent anului 2020

Hotararea nr 23 din 03.03.2020 privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investitii Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Garbau

Hotararea nr 24 din 03.03.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor necesare bransamentului la reteaua electrica a imobilului situat in localitatea Turea nr 161

Hotararea nr 25 din 12.03.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru data de 12.03.2020

Hotararea nr 26 din 12.03.2020 cu privire la implementarea proiectului Promovarea traditiilor si a culturilor locale, achizitie scena, sonorizare si costume populare

Hotararea nr 27 din 12.03.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului situat in loc Garbau nr 161

Hotararea nr 28 din 12.03.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului situat in loc Vistea nr 181

Hotararea nr 29 din 31.03.2020 privind repartizarea pe unitati de cult a sumei de 120 000 lei aprobata prin HCL 16 2020

Hotararea nr 30 din 31.03.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC UTILITATI PUBLICE GIRBAU SRL pe anul 2020

Hotararea nr 31 din 31.03.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau pe anul 2020

Hotararea nr 32 din 28.04.2020 privind aprobarea contului anual de executie pe anul 2019

Hotararea nr 33 din 28.04.2020 privind nominalizarea pe beneficiari a sumei de 60000 lei aprobata prin HCL nr 16 2020 la capitolul Recreere-activitati sportive

Hotararea nr 34 din 28.04.2020 privind nominalizarea pe beneficiari a sumei de 50000 lei aprobata prin HCL nr 16 2020 la capitolul Recreere-activitati culturale

Hotararea nr 35 din 28.04.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului situat in localitatea Garbau nr 150

Hotararea nr 36 din 28.04.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua electrica a imobilului situat in localitatea Vistea 312-313

Hotararea nr 37 din 28.04.2020 aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului situat in localitatea Vistea nr 140

Hotararea nr 38 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau

Hotararea nr 39 din 12.05.2020 privind aprobarea actului aditional nr 1 la acordul de cooperare pentru organizarea si functionarea compartimentului dezvoltare rurala

Hotararea nr 40 din 12.05.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la retaeaua de apa a imobilului situat in loc Garbau nr 84

Hotararea nr 41 din 28.05.2020 privind actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Garbau

Hotararea nr 42 din 28.05.2020 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestru I anul 2020

Hotararea nr 43 din 28.05.2020 privind prelungirea contractului de inchiriere incheiat cu TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATIONS SA

Hotararea nr 44 DIN 28.05.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului situat in loc Garbau nr 29

Hotararea nr 45 din 03.06.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iunie, iulie, august 2020

Hotararea nr 46 din 03.06.2020 privind modificarea si actualizarea statului de functii si a organigramei

Hotararea nr 47 din 03.06.2020 privind aprobarea valorii necesare punerii in funciune a obiectivului de investitii In fiintare retea de canalizare cu statie de epurare in loc Garbau

Hotararea nr 48 din 03.06.2020 privind aprobarea inceperii investitiei Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Grabau, judetul Cluj

Hotararea nr 49 din 03.06.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului situat in loc Garbau nr 205

Hotararea nr 50 din 03.06.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua electrica a imobilului situat in loc Vistea nr 140

DISPOZITIILE AUTORITATII EXECUTIVE


Dispozitie nr 1 din 06.01.2020 privind Inregistrarea documentelor intrate, iesite sau intocmite pentru uz intern in anul 2020

Dispozitia nr 2 din 13.01.2020 privind convocarea Consiliului Local Garbau in sedinta extraordinara de lucru la data de 16.01.2020

Dispozitia nr 3 din 13.01.2020 privind delegarea exercitarii atributiilor pentru desfasurarea activitatii Primariei comunei Garbau privind taxele si impozitele locale

Dispozitia nr 4 din 21.01.2020 privind convocarea Consiliul Local Garbau in sedinta ordinara de lucru la data de 28.01.2020


Dipozitia nr 5 din 05 02 2020 privind convocarea consiliului local Garbau in sedinta oridnara de lucru la data de 11 02 2020

Dipozitia nr 6 din 05 02 2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, in conditiile legii, a functiei publice de suprefect al judetului Cluj de catre dl Budai Bela

Dispozitia nr 7 din 05 02 2020 privind delegarea temporara a atributiilor Secretarului General al comunei

Dispozitia nr 8 din 06 02 2020 privind incadrarea in grad de handicap grav privind pe numita Lingurar Liuta

Dispozitia nnr 9 din 11 02 2020 privind rectificarea actului de casatorie nr 14 privind pe Sza bo Ianos şi Nzilas Elisabeta

Dispozitia nr 10 din 11 02 2020 privind rectificarea actului de casatorie nr 6 privind pe Sopon Gavrila si Abrudan Cornelia Ana


Dispozitia nr 11 din 19.02.2020 privind numirea doamnei Moldovan Olguta Alina in functia publica temporar vacanta de conducere, de Secretar General Al UAT Garbau

Dispozitia nr 12 din 21.02.2020 privind actualizarea componentei comisiei de verificare a dosarelor pentru eliberarea Acordurilor de functionare in comuna Garbau

Dispozitia nr 13 din 21.02.2020 privind acordarea unui sprijin financiar domnului Mascasan Nicolae

Dispozitia nr 19 din 03.03.2020

Dispozitii nr. 20-24 privind salarizare asistenti personali incepand cu data de 01.01.2020

Dispozitii nr.25-51 privind acordarea indemnizatii icepand cu data de 01.01.2020

Dispozitia nr 52 privind actualizarea comisiei de verificare a cererilor depuse in baza OG 822001

Dispoztia nr 53 din 09.03.2020 privind convocarea CLG in sedinta extraordinara de lucru la data de 12.03.2020

Dispozitia nr 54 din 10.03.2020 privind aducerea la cunostinta publica a masurilor cu privire la conduita sociala in contextul epidemiologic declansat de coronavirusul COVID -19


Dispozitia nr 56 din 16.03.2020 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr 55 din 16.03.2020 privind constituirea echipei de implementare proiect

Dispozitia nr 57 privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara din 31.03.2020

Dispozitia nr 58 privind acordarea gradetiei 3 corespunzatoare transei de vechime

Dispozitia nr 59 privind delegarea exercitarii atributiilor pentru desfasurarea activitatii privind taxele si impozitele locale

Dispozitia nr 60 privind actualizarea componentei comisiei de monitorizare a sistemului de control managerial

Dispozitia nr 61 privind convocarea consiliului Local in sedinta din 28.04.2020

Dispozitia nr 62 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor ce urmeaza a fi depuse in cadrul procedurii de achizitie

Dispozitia nr 63 privind modificarea componentei comisiei de receptie la terminarea lucrarilor


Dispozitia nr 64 privind transferul in interesul serviciului al dnei Fodor Raluca Elena

Dispozitia nr 65 privind convocarea Consiliului Local Garbau in sedinta extraordinara de lucru la data de 12.05.2020

Dispozitia nr 66 privind numirea de curator special

Dispozitia nr 67 privind convocarea Consiliul Local in sedinta ordinara de lucru la data de 28.05.2020

Dispozitia nr 68 privind completarea dispozitiei 26 05.04.2018 cu atributii in domeniul protectiei mediului

Dispozitia nr 69 privind convocarea Consiliul Local in sedinta extraordinara de lucru la data de 03.06.2020

Dispozitia nr 70 privind constituirea comisiei comunale pentru recensamantul general agricol 2020

Dispozitia nr 71 privind angajarea dlui Keizer Robert ca si consilier personal al primarului
Dispozitia nr 72 privind desemnarea pers responsabile cu distribuirea ajutoarelor alimentare si produselor de igiena
Dispozitia nr. 74 privind numire reprezentant autoritate tutelara

Dispozitia nr.75 privind convocarea consiliulul Local in sedinta ordinara

Dispozitia nr.77 privind constituirea comisiei comunale privind organizarea si desfasurarea recensamantului pupulatiei si locuintelor

Dispozitia nr.78 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor Infiintare retea canalizare Garbau

Dispozitia nr.79 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor Infiintare retea de canalizare

Dispozitia nr 80 privind convocare Consiliul local in sedinta ordinara 07.07.2020
DOCUMENTE SI INFORMATII FINANCIARE
ALTE DOCUMENTE

Pagina actualizata in data de 0000-00-00