Impozitul pe clădiri


Impozitul pe clădiri


  • declaraţie tip in 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
  • codul unic de inregistrare / codul de inregistrare fiscală;
  • actul de dobandire/instrăinare a dreptului de proprietate/administrare/folosinţă/inchiriere /concesionare etc.;
  • „In cazul persoanelor juridice, in mod obligatoriu, in orice acte prin care se dobandeşte/instrăinează dreptul de proprietate asupra unei clădiri se menţionează valoarea de achiziţie a acesteia, precum şi suprafaţa construită la sol a clădirii.”
  • autorizaţia de construire şi procesul – verbal de recepţie – in cazul clădirilor nou construite;
  • autorizaţia de demolare şi procesul – verbal incheiat de către Serviciul Autorizări Construcţii;
  • documentele care au stat la baza inregistrării contabile a reevaluării/modernizării/ modificării/extinderii etc.

 

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Salvează legătura permanentă.