Dispozițiile autorității executive

Dispozitia nr 65 privind convocarea Consiliului Local Garbau in sedinta extraordinara de lucru la data de 12.05.2020

Dispozitia nr 64 privind transferul in interesul serviciului al dnei Fodor Raluca Elena

Dispozitia nr 63 privind modificarea componentei comisiei de receptie la terminarea lucrarilor

Dispozitia nr 62 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor ce urmeaza a fi depuse in cadrul procedurii de achizitie

Dispozitia nr 61 privind convocarea consiliului Local in sedinta din 28.04.2020

Dispozitia nr 60 privind actualizarea componentei comisiei de monitorizare a sistemului de control managerial

Dispozitia nr 59 privind delegarea exercitarii atributiilor pentru desfasurarea activitatii privind taxele si impozitele locale

Dispozitia nr 58 privind acordarea gradetiei 3 corespunzatoare transei de vechime

Dispozitia nr 57 privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara din 31.03.2020

Dispozitia nr 56 din 16.03.2020 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr 55 din 16.03.2020 privind constituirea echipei de implementare proiect

Dispozitia nr 54 din 10.03.2020 privind aducerea la cunostinta publica a masurilor cu privire la conduita sociala in contextul epidemiologic declansat de coronavirusul COVID -19

Dispoztia nr 53 din 09.03.2020 privind convocarea CLG in sedinta extraordinara de lucru la data de 12.03.2020

Dispozitia nr 52 privind actualizarea comisiei de verificare a cererilor depuse in baza OG 822001

Dispozitii nr.25-51 privind acordarea indemnizatii icepand cu data de 01.01.2020

Dispozitii nr. 20-24 privind salarizare asistenti personali incepand cu data de 01.01.2020

Dispozitia nr 19 din 03.03.2020

Dispozitia nr 13 din 21.02.2020 privind acordarea unui sprijin financiar domnului Mascasan Nicolae

Dispozitia nr 12 din 21.02.2020 privind actualizarea componentei comisiei de verificare a dosarelor pentru eliberarea Acordurilor de functionare in comuna Garbau

Dispozitia nr 11 din 19.02.2020 privind numirea doamnei Moldovan Olguta Alina in functia publica temporar vacanta de conducere, de Secretar General Al UAT Garbau

Dispozitia nr 10 din 11 02 2020 privind rectificarea actului de casatorie nr 6 privind pe Sopon Gavrila si Abrudan Cornelia Ana

Dispozitia nnr 9 din 11 02 2020 privind rectificarea actului de casatorie nr 14 privind pe Sza bo Ianos şi Nzilas Elisabeta

Dispozitia nr 8 din 06 02 2020 privind incadrarea in grad de handicap grav privind pe numita Lingurar Liuta

Dispozitia nr 7 din 05 02 2020 privind delegarea temporara a atributiilor Secretarului General al comunei

Dipozitia nr 6 din 05 02 2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, in conditiile legii, a functiei publice de suprefect al judetului Cluj de catre dl Budai Bela

Dipozitia nr 5 din 05 02 2020 privind convocarea consiliului local Garbau in sedinta oridnara de lucru la data de 11 02 2020

Dispozitia nr 4 din 21.01.2020 privind convocarea Consiliul Local Garbau in sedinta ordinara de lucru la data de 28.01.2020

Dispozitia nr 3 din 13.01.2020 privind delegarea exercitarii atributiilor pentru desfasurarea activitatii Primariei comunei Garbau privind taxele si impozitele locale

Dispozitia nr 2 din 13.01.2020 privind convocarea Consiliului Local Garbau in sedinta extraordinara de lucru la data de 16.01.2020

Dispozitie nr 1 din 06.01.2020 privind Inregistrarea documentelor intrate, iesite sau intocmite pentru uz intern in anul 2020

 

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Salvează legătura permanentă.