Dispozițiile autorității executive

Disp 1 din 04.01.2021 privind înregistrarea documentelor

Disp 2 din 04.01.2021 privind convocar ea CLG șed.extraordinară 07.01.2021

Disp 3 din 04.01.2021 privind actualiza rea comisiei pt.recensământ agricol

Disp 4 din 05.01.2021 privind const.comisie de concurs 07.01.2021

Disp 5 din 11.01.2021 privind convocarea CLG șed.de îndată 11.01.2021

Disp 6 din 12.01.2021 privind persoanele responsabile cu POAD

Disp 7 din 15.01.2021 privind promovarea i n grad profesional al dl.Matyas Balazs

Disp 8 din 15.01.2021 privind promovarea in gr ad profesional a dna.Moldovan Olguta-Alina

Disp 9 din 15.01.2021 privind constatarea numirii în fun ctia de consilier achizitii publice dl.Matyas Balazs

Disp 10 din 15.01.2021 privind constatarea numirii în funcția de consilier achiziții publice dna.Sechel Abrudan Nina

Disp 11 din 22.01.2021 privind acordare îndemnizație MAROSAN SZILVIA SZIDONIA

Disp 12 din 22.01.2021 privind constituirea Comisiei de recepție poduti în loc.Viștea

Disp 13 din 22.01.2021 privind convoc area CLG șed. ordinară 29.01.2021

Disp 14 din 26.01.2021 privind convocarea CLG șed.de îndată 26.01.2021

Disp 15 din 29.01.2021 privind salarizarea d-nei Fere ncz-Huszar Edith, incepand cu data de 13. 01. 2021

Disp 16 din 29.01.2021 privind salarizarea d-nei Őtvős Renata-Ilona , începând cu data de 13. 01. 2021

Disp 17 din 29.01.2021 privind salarizarea d-nei Conțolencu Mariana-Lenuța , începân d cu data de 13. 01. 2021

Disp 18 din 29.01.2021 privind cuan tumul îndemnizației de handicap

Disp 19 din 01.02.2021 privind incetare contract de muncă d-na Baciu Mariana

Disp 17 din 29.01.2021 privind salarizarea d-nei Conțolencu Mariana-Lenuța , începân d cu data de 13. 01. 2021

Disp 18 din 29.01.2021 privind cuan tumul îndemnizației de handicap

Disp 19 din 01.02.2021 privind incetare contract de muncă d-na Baciu Mariana

Disp 20 din 01.02.2021 privind incetare rapor t de muncă d-na Conțolencu Mariana Lenuța

Disp 21 din 05.02.2021 privind transferul la cerere al dlui Matyas Balazs consilier achizitii publice

Disp 22 din 05.02.2021 privind incetare rapo rturi de serviciu dl. Păușan Răzvan-Ioan

Disp nr 23 din 05.02.2021 privind aprobarea Codului de etica si conduita profesionala

Disp 24 din 08.02.2021 privind exercitarea CFP

Disp 25 din 10.02.2021 privind convocar ea CLG șed.extraordinară 16.02.2021

Disp 26 din 12.02.2021 privind rectificarea actului de deces NAGY MARTIN

Disp 27 din 12.02.2021 privind modificare a.s.f.d-na BACIU ANAMARIA

Disp 28 din 22.02.2021 privind convo carea CLG șed.ordinară 26.02.2021

Disp 29 din 01.03.2021 privind suspe ndare a.s.f. d-na FĂRCAȘ FELICIA

Disp 30 din 01.03.2021 privind modificar e a.s.f. d-na LĂCĂTUȘ ELVIRA NATALIA

Disp 31 din 01.03.2021 privind modific are a.s.f. d-na LĂCĂTUȘ FLORENTINA

Disp 32 din 01.03.2021 privind modificare a.s.f.d-na LINGURAR MAGDALENA

Disp 33 din 01.03.2021 privind acorda re îndemnizație d-lui NAGY ANDRAS

Disp 34 din 01.03.2021 privind modifica rea componenței comisiei de recepție

Disp 35 din 04.03.2021 privind recuperarea sume necuvenite doamna POPA

 

 

 

 

 

 

 

2020

Disp 164 din 18.12.2020 privind convocarea CLG în șed. extraordinară din data de 21.12.2020

Disp 163 din 11.12.2020 privind stabilirea unor măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate de Camera de Conturi(școala)

Disp 162 din 11.12.2020 privind stabilirea unor măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate de Camera de Conturi

Disp 161 din 10.12.2020 privind convo carea CLG în șed.ordinară 15 dec.

Disp 160 din 09.12.2020 privind con vocarea CLG șed.de îndată 9 dec.

Disp 159 din 07.12.2020 privind delegare atributii financiare Abrudan Andreea

Dispoziția 158 Comisia de concurs

Dispozitia 157 din 02.12.202 0 încetare aj.soc.SOCACI

Dispozitia 156 din 02.12.2020 ech ipă implementare proiect gaz

Dispozitia 155 din 02.12.2020 in cetare plată MOLDOVAN -deces

Dispozitia nr.154 din 02.12.2 020 privind transferul în interesul serviciului al doamnei Sechel-Abrudan Cornelia.

Dispozitia nr 153 din data de 02.12.2020 privind modificarea Dispozitiei nr 143 din data de 11.11.2020

Dispozitia nr 152 din 25.11.2020 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuinte cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri

Dispozitia nr 151 din 25.11.2020 privind numirea domnisoare Kovacs Regina Katalin pentru a aefectua operatiuni bancare in numele minorului

Dispozitia nr 150 din 23.11.2020 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor

Dispozitia nr 149 din 19.11.2020 privind desemnarea persoanei care va semna ordinul de plata prin trezorerie

Dispozitia nr 148 din 19.11.2020 privind stabilirea si acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei potrivit Legii 277 2020

Dispozitia nr 147 din 13.11.2020 privind incetarea indemnizatiei pentru Greta Vasile

Dispozitia nr 146 13.11.2020 privind incetarea exercitarii functiei publice temporar vacanta de secretar general

Dispozitia nr 145 din 13.11.2020 privind exercitarea functiei publice de Secretar General al comunei

Dispozitia nr 144 din 11.11.2020 privind angajarea doamnei Ferencz Huszar Edith

Dispozitia nr 143 din 11.11.2020 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar alegeri Senat si Camera DeputatilorDispozitia nr 144 din 11.11.2020 privind angajarea doamnei Ferencz Huszar Edith

Dispozitia nr 142 din 11.11.2020 privind stabilirea indemnizatiei viceprimarului conform HG 325 2018

Dispozitia nr 141 din 10.11.2020 privind stabilirea indemnizatiei viceprimarului

Dispozitia nr 140 din 10.11.2020 privind delegarea atributiilor de ofiter de stare civila

Dispozitia nr 139 din data de 05.11.2020 privind convocarea CLG in sedinta ordinara de lucru la data de 17.11.2020

Dispozitia nr 138 din 05.11.2020 privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu in cadrul primariei comunei Garbau

Dispozitia nr 137 din 05.11.2020 privind angajarea doamnei Sinca Alexandra asistent personal

Dispozitia nr 136 din 05.11.2020 privind stabilirea locurilor de afisaj electoral de pe raza comunei Garbau pentru alegerile pentru Senat si Camera deputatilor din data de 06.12.2020

Dispozitia nr 135 din 04.11.2020 privind ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne pentru familia dnei Lacatus Florentina

Dispozitia nr 134 din 04.11.2020 privind ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne pentru familia dnei Lacatus Elvira

Dispozitia nr 133 din 04.11.2020 privind ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne pentru familia dnei Muresan Ana

Dispozitia nr 132 din 04.11.2020 privind ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne pentru familia dlui Gergely Iuliu

Dispozitia nr 131 din 04.11.2020 privind ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne pentru familia dluii Buza Leontin

Dispozitia nr 130 din 04.11.2020 privind ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne pentru familia dlui Puscas Vasile

Dispozitia nr.129 din 04.11.2020 privind modificarea numarului de copii la plata alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Baciu Anamaria

Dispozitia nr. 128 din 04.11.2020 privind modificarea numarului de copii la plata alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Lacatus Florentina

Dispozitia nr 127 din 04.11.2020 privind acordare indemnizatie asistent social

Dispozitia nr 126 din 04.11. 2020 privind convocarea Consiliului Local Garbau in sedinta de indata la data de 04.11.2020

Dispozitia nr 125 din 30.10.2020 privind convocarea Consiliului Local Garbau in sedinta extraordinara la data de 03.11.2020

Dispozitia nr 124 din 30.10.2020 privind încetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea doamnei Barbos Adriana

Dispozitia nr 123 din 30.10.2020 privind încetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dlui Ciobanu Mihai

Dispozitia nr 122 din 28.10.2020 privind convocarea Adunării Sătești din satul Cornești , comuna Garbau

Dispozitia nr 121 din 26.10.2020 privind numirea domnișoarea Abrudan Andreea Ioana in functia de administrator public al comunei Garbau

Dispozitia nr 120 din 22.10.2020 privind recuperarea unor sume incasate necuvenit pentru activitatea prestata in proiecte finantate din fonduri europene

Dispozitia nr 119 din 22.10.2020 privind recuperarea unor sume incasate necuvenit reprezentand indemnizatie de hgrana

Dispozitia nr 118 din 22.10.2020 privind rvirarea unor sume reprezentand garantii participarela licitatii in cont de venituri in bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Garbau

Dispozitia nr 117 din 20.10.2020 privind acordarea stimulentului educational pentru numita LACATUS FLORENTINA

Dispozitia nr 116 din 13.10.2020 convocarea consiliului local Garbau in sedinta extraordinara din data de 15.10.2020

Dispozitia nr 115 din 06.10.2020 privind rectificarea actului de casatorie nr 16

Dispozitia nr 114 din 06.10.2020 privind rectificarea actului de nastere nr 8

Dispozitia nr 113 din 06.10.2020 privind rectificarea actului de casatorie nr 15

Dispozitia nr 112 din 06.10.2020 privind inlocuirea persoane responsabile cu ducerea la indeplinire a masurilor stabilite in raportul de inspectie

Dispozitia nr 110 din 01.10.2020 privind stabilirea si acordarea ajutorului social potrivit prevederilor Legii 416 din 2001

Dispozitia nr 111 din 01.10.2020 privind acordarea indemnizatie handicap

Dispozitia nr 109 din 01.10.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli

Dispozitia nr 108 din 21.09.2020 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al birourilor electorale ale secțiilor de votare

Dispozitia nr 106 din 17.09.2020 privind convocarea Consiliului Local în sedinta de indata din 17.09.2020

Dispozitia nr 105 din 16.09.2020 privind convocarea Consiliului Local in sedinta de indata din 16.09.2020

Dispozitia nr 103 din 03.09.2020 privind convocarea CLG in sedinta extraordinara

Dispozitie nr 102 din 03.09.2020 privind convocarea CLG in sedinta de indata din 03.09.2020

Dispozitie nr 101 din 31.08.2020 privind modificarea sectiei de votare nr 471 Turea

Dispozitie nr 100 din 27.08.2020 privind stabilirea locurilor de afisaj electoral alegeri 27.09.2020

Dispozitie nr 98 din 25.08.2020 privind convocarea CLG in sedinta extraordinara din27.08.2020

Dispozitie nr 95 din 17.08.2020 privind desemnarea numitei Kerekes Emoke Ibolya viceprimar UAT Garbau responsabila cu ducerea la indeplinire a masurilor stabilite in rap de inspectie mediu

Dispozitie nr 94 din 12.08.2020 privind masurile organizatorice in vederea pregatirii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor locale

Dispozitie nr 91 din 05.08.2020 privind convocarea CLG in sedinta ordinara din 11.08.2020

Dispozitie nr 90 din 05.08.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al com Garbau

Dispozitie nr 84 din 13.07.2020 privind majorarea salariala pt activitate proiecte fonduri europene Matyas Balazs

Dispozitie nr 86 din 21.07.2020 privind convocarea CLG in sedinta extraordinara din 23.07.2020

Dispozitie nr 83 din 13.07.2020 privind majorarea salariala pt activitate proiecte fonduri europene Sechel Abrudan Cornelia

Dispozitie nr 82 din 13.07.2020 privind majorarea salariala pt activitate proiecte fonduri europene Sechel Abrudan Nina

Dispozitia nr 81 din 13.07.2020 privind desemnarea consilierului Matyas Balazs pers responsabila proiect

Dispozitia nr 80 privind convocare Consiliul local in sedinta ordinara 07.07.2020

Dispozitia nr.79 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor Infiintare retea de canalizare

Dispozitia nr.78 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor Infiintare retea canalizare Garbau

Dispozitia nr.77 privind constituirea comisiei comunale privind organizarea si desfasurarea recensamantului pupulatiei si locuintelor

Dispozitia nr.75 privind convocarea consiliulul Local in sedinta ordinara

Dispozitia nr. 74 privind numire reprezentant autoritate tutelara

Dispozitia nr 72 privind desemnarea pers responsabile cu distribuirea ajutoarelor alimentare si produselor de igiena

Dispozitia nr 71 privind angajarea dlui Keizer Robert ca si consilier personal al primarului

Dispozitia nr 70 privind constituirea comisiei comunale pentru recensamantul general agricol 2020

Dispozitia nr 69 privind convocarea Consiliul Local in sedinta extraordinara de lucru la data de 03.06.2020

Dispozitia nr 68 privind completarea dispozitiei 26 05.04.2018 cu atributii in domeniul protectiei mediului

Dispozitia nr 67 privind convocarea Consiliul Local in sedinta ordinara de lucru la data de 28.05.2020

Dispozitia nr 66 privind numirea de curator special

Dispozitia nr 65 privind convocarea Consiliului Local Garbau in sedinta extraordinara de lucru la data de 12.05.2020

Dispozitia nr 64 privind transferul in interesul serviciului al dnei Fodor Raluca Elena

Dispozitia nr 63 privind modificarea componentei comisiei de receptie la terminarea lucrarilor

Dispozitia nr 62 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor ce urmeaza a fi depuse in cadrul procedurii de achizitie

Dispozitia nr 61 privind convocarea consiliului Local in sedinta din 28.04.2020

Dispozitia nr 60 privind actualizarea componentei comisiei de monitorizare a sistemului de control managerial

Dispozitia nr 59 privind delegarea exercitarii atributiilor pentru desfasurarea activitatii privind taxele si impozitele locale

Dispozitia nr 58 privind acordarea gradetiei 3 corespunzatoare transei de vechime

Dispozitia nr 57 privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara din 31.03.2020

Dispozitia nr 56 din 16.03.2020 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr 55 din 16.03.2020 privind constituirea echipei de implementare proiect

Dispozitia nr 54 din 10.03.2020 privind aducerea la cunostinta publica a masurilor cu privire la conduita sociala in contextul epidemiologic declansat de coronavirusul COVID -19

Dispoztia nr 53 din 09.03.2020 privind convocarea CLG in sedinta extraordinara de lucru la data de 12.03.2020

Dispozitia nr 52 privind actualizarea comisiei de verificare a cererilor depuse in baza OG 822001

Dispozitii nr.25-51 privind acordarea indemnizatii icepand cu data de 01.01.2020

Dispozitii nr. 20-24 privind salarizare asistenti personali incepand cu data de 01.01.2020

Dispozitia nr 19 din 03.03.2020

Dispozitia nr 13 din 21.02.2020 privind acordarea unui sprijin financiar domnului Mascasan Nicolae

Dispozitia nr 12 din 21.02.2020 privind actualizarea componentei comisiei de verificare a dosarelor pentru eliberarea Acordurilor de functionare in comuna Garbau

Dispozitia nr 11 din 19.02.2020 privind numirea doamnei Moldovan Olguta Alina in functia publica temporar vacanta de conducere, de Secretar General Al UAT Garbau

Dispozitia nr 10 din 11 02 2020 privind rectificarea actului de casatorie nr 6 privind pe Sopon Gavrila si Abrudan Cornelia Ana

Dispozitia nnr 9 din 11 02 2020 privind rectificarea actului de casatorie nr 14 privind pe Sza bo Ianos şi Nzilas Elisabeta

Dispozitia nr 8 din 06 02 2020 privind incadrarea in grad de handicap grav privind pe numita Lingurar Liuta

Dispozitia nr 7 din 05 02 2020 privind delegarea temporara a atributiilor Secretarului General al comunei

Dipozitia nr 6 din 05 02 2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, in conditiile legii, a functiei publice de suprefect al judetului Cluj de catre dl Budai Bela

Dipozitia nr 5 din 05 02 2020 privind convocarea consiliului local Garbau in sedinta oridnara de lucru la data de 11 02 2020

Dispozitia nr 4 din 21.01.2020 privind convocarea Consiliul Local Garbau in sedinta ordinara de lucru la data de 28.01.2020

Dispozitia nr 3 din 13.01.2020 privind delegarea exercitarii atributiilor pentru desfasurarea activitatii Primariei comunei Garbau privind taxele si impozitele locale

Dispozitia nr 2 din 13.01.2020 privind convocarea Consiliului Local Garbau in sedinta extraordinara de lucru la data de 16.01.2020

Dispozitie nr 1 din 06.01.2020 privind Inregistrarea documentelor intrate, iesite sau intocmite pentru uz intern in anul 2020

2019

DISPOZITII NR 1-3 DIN 2019

DISPOZITII NR 4-13 DIN 2019

DISPOZITII NR 14-23 DIN 2019

DISPOZITII NR 24, 25 DIN 2019

DISPOZITII NR 26-29 DIN 2019

DISPOZITII NR 30-31 DIN 2019

DISPOZITII NR 33, 34 DIN 2019

DISPOZITII NR 35-39 DIN 2019DISPOZITII NR 40-43 DIN 2019

DISPOZITII NR 44-48 DIN 2019

DISPOZITII NR 49-54 DIN 2019

DISPOZITII NR 55-60 DIN 2019

DISPOZITII NR 61-65 DIN 2019

DISPOZITII NR 66-69 DIN 2019

DISPOZITII NR 70-74 DIN 2019

DISPOZITII NR 75-78 DIN 2019

DISPOZITII 97-99 DIN 2019

DISPOZITII NR 100-103 DIN 2019

DISPOZITII NR 104-107 DIN 2019

DISPOZITII 108-110 DIN 2019

DISPOZITII NR 111-119 DIN 2019

DISPOZITII NR 116 -125 DIN 2019

DISPOZITII NR 126-131 DIN 2019

DISPOZITII NR 132-141 DIN 2019

DISPOZITIA NR 133 DIN 2019

 

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Salvează legătura permanentă.