Arhive categorii: Uncategorized

Acorduri/Autorizații

Formulare necesare obtinerii acordului și sau autorizatiei de functionare Hotararea nr. 22 din 03.04.201 7 privind eliberarea autorizațiilor si avizelor de functionare pentru agentii economici Regulamentul cadru privind eliberarea autorizatiile si avizelor de functionare pentru agentii economici

În categoria Uncategorized | Comentariile sunt închise pentru Acorduri/Autorizații

Exproprieri autostrada

Adresa 5424 din 25.10.2021 Adresa 5425 din 25.10.2021 Adresa 5426 din 25.10.2021 Deciz de exprop 868 din 07.10.2016 Monitorul oficial din 07.09.2016 Plan Topografic scara 1-2000 sectiunea 3A2

În categoria Uncategorized | Comentariile sunt închise pentru Exproprieri autostrada

Situații financiare 2020

Execuție bugetară trim I 2020 Descarcă fișier Execuție bugetară trim I 2020 Executie bugetara trim II 2020 Executie bugetara trimestrul III 2020 PLĂȚI RESTANTE 2020 Plati restante 30.11.2020 Plati restante 31.10.2020 Plati restante 30.09.2020 Plati restante 31.08.2020 Plati restante 31.07.2020 … Continuă să citești

În categoria Uncategorized | Comentariile sunt închise pentru Situații financiare 2020

Contracte

CONTRACT DE LUCRARI – REST DE EXECUTIE PENTRU PUNEREA IN FUNCȚIUNE A OBIECTIVULUI – ÎNFIINȚARE RETEA DE CANALIZARE CU STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA GÂRBĂU, COMU NA GARBAU, JUD. CLUJ CONTRACT SERVICII – EXTINDERE RE TEA APA IN LOCALITATEA GÂRBĂU

În categoria Uncategorized | Comentariile sunt închise pentru Contracte

Noutăți

Noutăți Invitatie de participare_compressed (1) Anunt acordare sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase aferent anului 2024 Anunt publicitare Modernizare infrastructura rutiera in comuna Garbau Anunt privind decizia etapei de incadrare ANUNT DE MEDIU Infiintare retea de canalizare … Continuă să citești

În categoria Uncategorized | Comentariile sunt închise pentru Noutăți

Organigrama

ORGANIGRAMA Organigrama 2019 Stat de funcții 2019 Organigrama- 2017 Stat de funcții- 2017

În categoria Uncategorized | Comentariile sunt închise pentru Organigrama

DESCARCĂ FORMULARE Taxe si impozite

DESCARCĂ FORMULARE Cerere pt deschidere cont Declaratie Fiscala pentru stabilirea imp ozitului mijloace de transport PF (1) (1) Declarație Fiscală pentru stabilirea impozitului mijloace de transport de peste 12T (1) Declaratie Fiscala pentru stabilirea imp ozitului mijloace de transport PJ … Continuă să citești

În categoria Uncategorized | Comentariile sunt închise pentru DESCARCĂ FORMULARE Taxe si impozite

Taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamă

Taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamă declaraţie tip in 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului; codul unic de inregistrare / codul de inregistrare fiscală; documente care stau la baza declaraţiei (autorizatie, proces- verbal de recepţie … Continuă să citești

În categoria Uncategorized | Comentariile sunt închise pentru Taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamă

Impozitul asupra miloacelor de transport

Impozitul asupra miloacelor de transport declaraţie tip in 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului; codul unic de inregistrare / codul de inregistrare fiscală; actul de dobandire/instrăinare a dreptului de proprietate şi traducere autentificata (dacă este cazul); contractul de … Continuă să citești

În categoria Uncategorized | Comentariile sunt închise pentru Impozitul asupra miloacelor de transport

Impozitul/taxa pe teren

Impozitul/taxa pe teren declaraţie tip in 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului; codul unic de inregistrare / codul de inregistrare fiscală; actul de dobandire/instrăinare a dreptului de proprietate/ administrare/ folosinţă /inchiriere/ concesionare/ arendare etc.;  

În categoria Uncategorized | Comentariile sunt închise pentru Impozitul/taxa pe teren