ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN STRĂINĂTATE


ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN STRĂINĂTATE


  • Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
  • Contract de vanzare/cumpărare tradus in limba romană – traducere legalizată;
  • Carte de identitate a mijlocului de transport (cartea emisă de R.A.R.);
  • Fişă de inmatriculare;
  • Buletin/Carte de identitate;
  • DOSAR PLIC pe care se inscrie cu majuscule numele, prenumele, domiciliul;

 

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Salvează legătura permanentă.