ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR NOI (construcţii noi)


ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR NOI (construcţii noi)


  • Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
  • Buletin/Carte de identitate – pentru toţi proprietarii;
  • Autorizaţia de construcţie;
  • Procesul-verbal de recepţie; să nu depăşească 30 de zile de la data intocmirii;
  • Autorizaţia de demolare şi procesul verbal incheiat de către Serviciul Autorizări Construcţii referitor la suprafaţa demolată, data terminării lucrării;
  • Schiţa construcţiei: casă de locuit, casă de odihnă, garaj, pivniţă, anexe, alte construcţii, cu dimensiuni exterioare, pe care se va menţiona: numele, prenumele, adresa imobilului, materialul de construcţie, anul construcţiei, calculele de unde să rezulte suprafaţa construită a imobilului;
  • in cazul in care autorizaţiile au expirat, trebuie prezentat procesul verbal privind stadiul lucrării intocmit de către serviciul autorizări
  • DOSAR PLIC: pe care se va menţiona numele, prenumele, adresa imobilului care urmează a fi declarat;

 

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Salvează legătura permanentă.