ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR (CASELOR)


ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR (CASELOR)


    • Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
    • Act de proprietate: contract vanzare/cumpărare, certificat de moştenire, act de donaţie, hotărare judecătorească definitivă, act de partaj şi vanzare/cumpărare etc.;
    • Schiţa construcţiei: casă de locuit, casă de odihnă, garaj, pivniţă, anexe, alte construcţii, cu dimensiuni exterioare, pe care se va menţiona: numele, prenumele, adresa imobilului, materialul de construcţie, anul construcţiei, calculele de unde să rezulte suprafaţa construită a imobilului;
    • Buletin/Carte de identitate – pentru toţi
    • DOSAR PLIC: pe care se va inscrie cu majuscule numele, prenumele si adresa unde se află imobilul pe care il declară;

 

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Salvează legătura permanentă.