ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN ŢARĂ


ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN ŢARĂ


  • Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
  • Act de proprietate: contract de vanzare-cumpărare, factură fiscală, certificat de moştenitor, contract de donaţie;
  • Fişă de inmatriculare;
  • Carte de identitate a mijlocului de transport;
  • Certificat fiscal de la vanzator
  • Buletin/Carte de identitate;
  • DOSAR PLIC: pe care se inscrie cu majuscule numele, prenumele şi domiciliul

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Salvează legătura permanentă.