Comuna Gârbău

Comuna Gârbău


Istoria Comunei Gârbău


Reşedinţa de comuna Gârbău, este atestată încă din anul 1437 fiind menţionată cu diferite denumiri de-a lungul timpului : plebanus de Garbo în 1446, Magyar Garbo în 1733, Gârbău din 1854.

Populaţia Gârbăului a păstrat în timp o mărime relativ constantă cu o creştere modereată la începutul sec.al XX-lea. În 1786 -482 locuitori, în 1880-513, în 1910-693, în 1930-720 iar în 1966 avea 833 locuitori, majoritatea români.

Localitatea Viştea (Magyarvista) atestată în 1229 ca ‘Vişata‘, în 1444-Vistha, în 1854 Jiştea. Populaţia a crescut relativ constant în timp : în 1786-540 locuitori, în 1850-850, în 1880-956, în 1930-1367, iar în 1966-1182 locuitori.

Localitatea Turea (Ture) atestată din 1299 ca “passTyre episcopalism” cu diferite denumiri în timp, fiind menţionată ca Tiurea în 1854. Populaţia trecută în comscripţii a rămas relativ constantă, cu o relativă creştere la început de sec XX, respective de la 644 locuitori în 1876 la 744 locuitori în 1966.

Localitatea Nădăşelu (Nădăşelul Unguresc, Magyarnades) atestată la 1299 ca villa Nădaşd, la 1343 –Nădaş superior, la 1713 Magyar Nadeş iar din 1854 ca Nădăşel.

Din comscripţii rezultă o creştere constantă a populaţiei până în sec XX ulterior populaţia scăzând. Astfel la 1786 erau 368 locuitori, la 1880 -595, la 1930 – 678 locuitori iar în 1966 localitatea avea 567 locuitori. Localitatea Corneşti (Solyomtelek) atestată în anul 1263 ca ‘ pass Solyomteleke ‘ în 1926, Somtelke în 1733, iar în 1854 ca Somtelec. Populaţia localităţii a fost relativ constantă de-a lungul timpului cu o creştere moderată la începutul sec XX. Astfel în 1786 numără 182 locuitori, în 1880 -228, în 1930-312, iar în 1966 numără 287 locuitori.

Pe teritoriul localităţii Gârbău pe dealul Boboara s-au găsit resturi ale unui punct înaintat de observaţie care se presupune ca aparţinea castrului român de la Gilău, subordonat oraşului Napoca, în urmă unor săpături făcute pe la 1830 (menţiunea este făcută de istoricul maghiar Torma Karoly în anul 1880).

Şi în vatra satului Gârbău s-au găsit urme ale prezenţei romanilor (ruine cu inscripţii) în grădinile a doi gospodari, Perici Indrei şi Paşc Ionaş.

Primele atestări de sate pe valea Nădăşului sunt din sec XIII –lea, acestea aflându-se încă din 1270 în stăpânirea Episcopiei Romano- Catolice de Alba-Iulia. De altfel comitatul Cluj este atestat pentru prima dată în 1176 ca parte a voievodatului Transilvania, Gârbăul făcând parte integrantă din acest comitat.Istoric

Cultura

Sprijin pentru cultură

Turism

Sport

Învățământ

Proiecte / Lucrări

Galerie Foto

Exproprieri autostrada